Hva er Altinn?

  Det er mange ting man må huske på når man skal starte et selskap. Det er mange skjemaer og det er mange rapporter som skal sendes inn. Noen har èn person som gjør denne jobben, men er man flere, er det viktig at man vet hvem som gjør hva og hvem som rapporterer til…

Hvilken bedriftsform velger du?

  Når man starter sin første bedrift må man tenke etter hvordan man ønsker å gjøre det. Det finnes forskjellige former for hvordan en bedrift kan se ut og det finnes ulike modeller for hvordan man samarbeider med andre. Valget av selskapsform sier også noe om hva man får som resultat. Skatt er ofte ett…