Mva og skatt

  Skatt er noe man alle yrkesaktive eller kapitaleiere i Norge må betale. Mange mener også at skatt er også noe man bør betale med glede. Det er ikke noe problem å betale skatt fordi man har fått et gode som man gir litt tilbake for, er tankegangen. I Norge er det Skatteetaten som tar…

Velg riktig regnskapsfører

  Når en starter en bedrift må man holde styr på regninger, hvordan de er betalt, til hvem de er betalt og hvor mye man har på konto. Alle disse tingene, når de er kombinert, sier noe om hvor mye man må betale i skatt. Skatt er en ting alle må betale, men man må…

Lag et team

  Når man jobber sammen i en bedrift må alle dra i samme retning. Det er derfor viktig at alle gjør er enige om retningen selskapet går i. Et lag er folk som jobber for hverandre og jobber for at man skal lykkes. Alle i et team skal jobbe slik at de andre i teamet…