Hva er Altinn?

  Det er mange ting man må huske på når man skal starte et selskap. Det er mange skjemaer og det er mange rapporter som skal sendes inn. Noen har èn person som gjør denne jobben, men er man flere, er det viktig at man vet hvem som gjør hva og hvem som rapporterer til…