Hvordan tjene penger på deg selv

Det er blitt mer og mer populært å være sin helt egen merkevare. Dette betyr at det ikke vil være noen grenser for hva det er du kan få til, men hvordan blir man egentlig sin egen merkevare? Dette skal vi se nærmere på i denne artikkelen. Influensere/påvirkere Det er mange som tenker at det…

Nåverdi av penger

I denne artikkelen skal vi se på hva nåverdien av en fremtidig eller en historisk sum er. Det er nemlig ikke bare slik at det er størrelsen på summen du kan forvente å få som betyr noe. Det er også veldig, veldig relevant når vi faktisk får pengene. Hvorfor penger har en tidsverdi La oss…

Markedet

I denne artikkelen skal vi se på hva markedet egentlig består av, og vi skal også prøve å få et innblikk i hvorfor det er viktig å ha en så nøyaktig oversikt over markedet vi er i som overhodet mulig. Hva er et marked? Økonomien vår er et begrep vi ofte bruker for å definere…

Teknologi og innovasjon

Teknologien blir en stadig større del av livene våre hver eneste dag. Det er ikke mer enn ti år siden de første smarttelefonene kom på markedet og i dag er de en vesentlig del av vår hverdag. I dag kan man gjøre det meste av daglige ærend via Internett eller en smarttelefon. Vi kan handle…

Din bedrift betyr mye for samfunnet!

Bedrifter er viktige for å holde hjulene i gang, både i byene og i distriktet. En bedrift skaper ikke bare arbeidsplasser innen selve bedriften. Mange tenker ikke over de ringvirkningene en bedrift skaper i samfunnet. Bedriften din har kanskje underleverandører, eller kanskje dere bruker leveringstjenester for å få ut produktene dere lager. Dette skaper arbeidsplasser…

Knutepunktet i det nye arbeidslivet!

Arbeidslivet er i stadig endring, og de endringene ser ut til å komme raskere og raskere. Vi skal ikke mer enn én generasjon tilbake før det fysisk arbeid var mer utbredt enn skjerm og papirer, og to generasjoner før den typen arbeid var en selvfølge. Det har allerede gjort mye med hvordan vi tenker på…

Hvordan starte egen virksomhet?

Alle Gründere vet at det lønner seg å ha en bedriftsplan. Selvstendig næringsdrivende har som regel gått og ruget på sin etterlengtede drøm i lengre tid og en framdriftsplan er mest sannsynligvis allerede et viktig ledd i prosjektet. Selv om man brenner for selve ideen for virksomheten man vil starte er det også viktig å…